top of page

Multidisciplinair team

foto-062-min

Begeleider wonen en leven

Logistieke medewerker

Ergotherapeut

Kinesitherapeut

Teamcoach

Verpleegkundige

Zorgkundige

Op elke afdeling is er een multidisciplinair team dat dagelijks instaat voor kwaliteitsvolle zorgverlening.​ De teams zijn opgebouwd uit de volgende medewerkers:

1. Teamcoach

De teamcoach draagt de verantwoordelijkheid over een afdeling en zorgt voor een optimale werking. De teamcoach zorgt voor de opmaak van de uurroosters en voor de dagelijkse werkverdeling. Hij/zij zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen de teamleden en staat in voor de communicatie binnen het team. Bovendien staat de teamcoach ook in voor de zorgplanning en het bewonersdossier.

2. Verpleegkundigen

De verpleegkundigen staan garant voor de medische handelingen om de levenskwaliteit van de bewoner te verzekeren, rekening houdend met de individuele noden, wensen en behoeften. 

3. Zorgkundigen

De zorgkundigen staan in voor de verzorgende handelingen in een warme, veilige en liefdevolle omgeving. Ze werken steeds op een bewonersgerichte manier en stimuleren de autonomie van de bewoners. 

4. Logistieke medewerker

De logistieke medewerker ondersteunt de zorgcollega’s bij o.a. maaltijdbedeling, opmaak van bedden, verdelen van het wasgoed, ....

5. Ergotherapeut

De ergotherapeut heeft als doel de zelfredzaamheid van de bewoner te verhogen en/of te behouden. De ergotherapeut geeft individuele therapieën en groepsactiviteiten aan bewoners. Hierdoor worden de eigenwaarde en de autonomie van de bewoner positief bekrachtigd. Net als zijn collega’s stelt de ergotherapeut de bewoners steeds centraal.  

6. Kinesitherapeut

De kinesitherapeut zorgt voor een blijvende fysieke uitdaging van de bewoner. Hij/zij activeert de bewoner zodat de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Hij/zij adviseert het team omtrent mobiliteit van bewoners en valrisico’s.

7. Begeleider wonen en leven

De begeleiders wonen en leven zorgen voor een zinvolle en leuke dagbesteding van de bewoners. Zij doen dit zowel individueel, in groep als afdelingsoverkoepelend. Zij houden rekening met de wensen en voorkeuren van de bewoners en vertalen deze in het activiteitenprogramma.
 

Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteitsvolle zorg op maat van onze bewoners is een absolute prioriteit voor ons woonzorgcentrum. We willen een warme thuis bieden, een plaats waar het goed is om te wonen, een plek waar u ten volle verder kan leven!  

Ons woonzorgcentrum voert een gedegen kwaliteitsbeleid aan de hand van 16 thema’s:

Kwaliteitsindicatoren

Om kwaliteit van de zorg te evalueren en te verbeteren waar mogelijk, hebben we gekozen om een aantal kwaliteitsindicatoren op te volgen.

Hoe volgen we deze kwaliteitsindicatoren op?

We gebruiken BelRAI-LTCF (Belgian Resident Assessment Instrument - Long Term Care Facilities), een gestandaardiseerd en uniform beoordelingssysteem om de zorgkwaliteit en -continuïteit te optimaliseren. Het verleent ons inzicht in de kwaliteitsindicatoren die we wensen op te volgen en te verbeteren.

Het BelRAI-LTCF instrument maakt een uitgebreide inschaling van het functioneren van een persoon met langdurige en complexe zorgnoden in een residentiële voorziening mogelijk. Dit stelt het zorgteam in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

Kwaliteitsindicatoren (1)_edited.jpg

BelRAI ondersteunt zorgverleners om de noden en het functioneren van kwetsbare personen op te volgen en in samenspraak met hen een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen. Daarnaast faciliteert BelRAI de samenwerking tussen verschillende organisaties (woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuiszorg) en zal het in de toekomst mogelijk zijn om via BelRAI het recht op tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming automatisch te berekenen.

Sinds 1 juni 2023 wordt het BelRAI-LTCF instrument verplicht gebruikt binnen de Vlaamse woonzorgcentra in het kader van zorgplanning.

Om de BelRAI-LTCF op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk is het essentieel en verplicht om een opleiding of training te volgen. Onze organisatie heeft via 3 BelRAI-LTCF trainers de expertise in huis en leidt op regelmatige tijdstippen intern medewerkers op tot BelRAI indicatiesteller.

Meer informatie over BelRAI en BelRAI-LTCF is beschikbaar via de volgende link: https://belrai-kennisportaal.be/over-belrai.

 

Ook tevredenheid van bewoners en familie wordt meegenomen als kwaliteitsindicator in ons woonzorgcentrum. Bevragingen worden uitgevoerd aan de hand van enquêtes en de resultaten worden anoniem verwerkt door een externe organisatie.

 

Door periodieke opvolging van kwaliteitsindicatoren evalueren we onze zorgverlening. We gaan aan de slag met onze werkpunten en streven naar continue verbetering van onze zorg- en dienstverlening om van ons huis uw warme thuis te maken, want uw thuis is onze zorg!

bottom of page