top of page

Missie

Ons Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw stelt zich tot doel:

 • een thuisgevoel te bieden aan onze bewoners;

 • bewonersgerichte, kwaliteitsvolle en betaalbare zorgverlening op mensenmaat te bieden;

 • de bewoners en familie nauw te betrekken en inspraak te geven;

 • samen met de bewoners, familie, collega’s en vrijwilligers een echte gemeenschap te vormen;

 • een open en bruisend huis te zijn dat open staat voor de buurt en het dorp.


De organisatie vertrekt vanuit een christelijke inspiratie, ten dienste van de bewoners en hun familie en met respect voor eenieders geloofsovertuiging. 

foto-184[93].jpg

Visie

 • Wij geloven in de waarde en de rijkdom van de mens in elke levensfase.

 • Wij vinden dat iedere bejaarde bewoner recht heeft op palliatieve zorg en een menswaardig levenseinde.

 • De geboden zorg- en dienstverlening dient respectvol, kwalitatief en bewonersgericht te zijn.

 • Onze zorg- en dienstverlening dient aan te sluiten bij de individuele noden, wensen en behoeften van de bejaarde bewoners en hun familieleden.

 • Inspraak en interactie met onze bewoners staat centraal.

 • We bieden een ruime en gevarieerde waaier van activiteiten aan ten behoeve van onze bewoners.

 • Wij geloven in de therapeutische kracht van de lach, het effect van een vriendelijk woord en het respectvol omgaan met elkaar. 

 • We zetten volop in op voortdurende bijscholingen, individuele groei, zelfzorg en welzijn van onze medewerkers.

 • Onze zorg- en dienstverlening is christelijk geïnspireerd en staat open voor elke bewoner, ongeacht filosofische of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, nationaliteit, etnische afkomst of huidskleur.

bottom of page