top of page

Ethisch verantwoorde
zorgverlening

Wij kiezen voor bewonersgerichte zorg met een open dialoog tussen zorgvrager en zorgverlener, want wensen, verwachtingen, zorg- en welzijnsnoden verschillen van persoon tot persoon.

Iedere bewoner wordt gezien als een uniek persoon, die zelf richting geeft aan zijn leven, ook aan dat deel waarvoor hij zorg nodig heeft. In het zorgproces heeft de bewoner een actieve rol.

We gebruiken de BelRAI-LTCF beoordeling om de zorgverlening op maat van de individuele bewoner af te stemmen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van zowel de bewoner, familie, huisarts als het zorgteam. Bij alle belangrijke wijzigingen in de zorgvraag wordt een overleg tussen de verschillende actoren voorzien.

 

bottom of page