top of page

Word jij onze nieuwe collega?

Als nieuwe medewerker omringen we je van bij de start met de beste zorgen. Dit doen we om je snel thuis te doen voelen in je job en werkomgeving.          

Je krijgt onmiddellijk een meter of peter toegewezen. Dat is een collega die je gedurende de eerste zes maanden intens begeleidt.

Ook nadien kan je op elk moment rekenen op een degelijke ondersteuning. Zo kan je groeien in je job en je talenten optimaal laten renderen. 

Onze vacatures vind je verder op deze pagina.

Wens je als stagiair(e) of jobstudent aan de slag te gaan? Klik hier voor meer informatie.

Get Inspired

Verloning

Wij bieden:  

 • een loon conform het IFIC barema, met volledige overname van relevante anciënniteit

 • toeslag voor avonddienst 19u-20u : 20%

 • toeslag voor nachtdienst tijdens de week 20u-7u : 35%

 • toeslag voor zaterdagdienst : 26%

 • toeslag voor zondagdienst : 56%

 • toeslag voor onderbroken dienst tijdens de week : 50%

 • toeslag voor onderbroken dienst op zondag : 75%

 • volledige eindejaarspremie in december = 13e maand

 • maaltijdcheque (Monizze) van 8€ (incl. 1,09€ werknemersbijdrage) per gewerkte dag pro rata jobtime

 • werkgeversbijdrage groepsverzekering van 2%

Uitgebreid vormingsaanbod

Als lerende organisatie stimuleren wij levenslang leren. 

Als personeelslid kan je je verder vormen door bijkomende opleidingen te volgen. Er zijn tal van mogelijkheden.

Wij bieden een aantal interne vormingen aan zoals:

 • kennismaking met onze organisatie

 • hef- en tiltechnieken

 • ergonomie

 • brandveiligheid en evacuatie

 • handhygiëne

 • gebruik digitaal zorgdossier

 • BelRAI

 • specifieke zorggerelateerde opleidingen

Verder kunnen er externe opleidingen gevolgd worden op initiatief  van de werkgever of de werknemer.

Zorg voor de medewerker

We dragen het psychosociaal welbevinden van onze medewerkers hoog in het vaandel, zij kunnen indien gewenst steeds terecht bij een interne vertrouwenspersoon. Het welzijn van onze werknemers wordt voorts bewaakt door onze interne preventieadviseur die de risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne analyseert en er een preventief beleid rond ontwikkelt.

We zijn ervan overtuigd dat medewerkers die zich goed en gelukkig voelen op het werk betere zorg verlenen.

We wensen o.a. door volgende jobgerelateerde aspecten zorg te dragen voor iedere medewerker:​

 • actieve en passieve tilliften, hoog-laagbedden en -baden;

 • ergonomisch materiaal;

 • jaarlijkse groeidoelgesprekken;

 • bieden van kansen en uitdagingen aan onze medewerkers;

 • stimuleren van samenwerking en overleg (teamvergadering, werkgroepen, intervisie,...);

 • jaarlijkse teambuilding;

 • jaarlijks personeelsfeest;

 • sport op het werk.

Deeltijds werken

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven.

Als gezinsvriendelijke organisatie komen we hieraan tegemoet door verschillende vormen van deeltijds werken aan te bieden. Ook formules van loopbaanvermindering en thematische verloven zijn bespreekbaar.  

Verlof

Elk personeelslid beschikt over 24 vakantiedagen (20 dagen conventionele vakantie, 3 dagen C.A.O.-vakantie en 11 juli).

Verder passen wij de sectorale C.A.O. m.b.t. de arbeidsduurvermindering toe. Het verplegend en verzorgend personeel, de paramedici en alle andere personeelsleden tewerkgesteld in een zorgteam hebben vanaf 45 jaar recht op arbeidsduurvermindering.

Een voltijdse werknemer heeft recht op:

 • vanaf 45 jaar: 1 dag per maand 

 • vanaf 50 jaar: 2 dagen per maand 

 • vanaf 55 jaar: 3 dagen per maand 

Deeltijdse werknemers hebben recht op een  toekenning in verhouding tot hun tewerkstellingsbreuk.

Andere personeelsleden van minstens 45 jaar hebben eveneens recht op deze arbeidsduurvermindering op voorwaarde dat ze de voorgaande 2 jaren bij dezelfde werkgever minimum 200 uur hebben gewerkt waarvoor ze een vergoeding voor onregelmatige prestaties (zondag, zaterdag, feestdag, nachtdienst of onderbroken diensten) of een overeenstemmende compensatierust hebben gekregen. Voor deeltijdse werknemers wordt die vereiste 200 uur herleid in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

Werknemers die geen recht hebben op bovenvermelde arbeidsduurvermindering hebben recht op 38 uur bijkomende vakantie vanaf 50 jaar, 76 uur vanaf 52 jaar en 152 uur vanaf 55 jaar.

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal bijkomende vakantie-uren herleid in verhouding tot de contractuele arbeidsduur.

Vacatures

Interieurverzorger/schoonmaak - deeltijds (19u)

Wie?

 • Je wil in een professioneel en dynamisch team werken met enthousiaste collega’s.

 • Je wil in een warme thuis terechtkomen en komt in contact met onze bewoners. 

Wij bieden:​

 • Eindejaarspremie = 13e maand

 • Maaltijdcheques = 8€

 • Groepsverzekering = 2%

 • Een uitgebreid bijscholingsprogramma met gerichte opleidingen voor ergonomie, veiligheid,...

 

Voor bijkomende inlichtingen of een uitgebreide functieomschrijving, gelieve contact op te nemen.

Sollicitatiebrieven met cv aan mevr. Adriana Antoczenko, verantwoordelijke zorg of via onderstaand formulier of via mail adriana@wzc-olv-roosdaal.be , 054/33.27.00

vzw Woon-en zorgcentrum O.L.Vr., Gasthuisstraat 57-62, 1760 Roosdaal (erkenningsnr. P.E. 1005 & 2069)

Nachtverpleegkundige - deeltijds (19u)

Wie?

 • Je wil in een professioneel en dynamisch team werken met enthousiaste collega’s.

 • Kwaliteitszorg en zorg op maat spreken je aan.

 • Je bent bereid blijvend te leren en te groeien in jouw job.

Wij bieden:

 • Een loon overeenkomstig jouw anciënniteit + cfr. de IFIC barema’s

 • Eindejaarspremie = 13e maand

 • Maaltijdcheques = 8€

 • Groepsverzekering = 2%

 • Een uitgebreid bijscholingsprogramma met gerichte opleidingen voor palliatieve zorg, wondzorg, tiltechnieken en PDL-technieken

 

Voor bijkomende inlichtingen of een uitgebreide functieomschrijving, gelieve contact op te nemen.

Sollicitatiebrieven met cv aan mevr. Adriana Antoczenko, verantwoordelijke zorg of via onderstaand formulier of via mail adriana@wzc-olv-roosdaal.be , 054/33.27.00

vzw Woon-en zorgcentrum O.L.Vr., Gasthuisstraat 57-62, 1760 Roosdaal (erkenningsnr. P.E. 1005 & 2069)

Verpleegkundige - voltijds/deeltijds

Wie?

 • Je wil in een professioneel en dynamisch team werken met enthousiaste collega’s.

 • Kwaliteitszorg en zorg op maat spreken je aan.

 • Je bent bereid blijvend te leren en te groeien in jouw job.

Wij bieden:

 • een loon overeenkomstig jouw anciënniteit + cfr. de IFIC barema’s

 • eindejaarspremie = 13e maand

 • maaltijdcheques = 8€

 • groepsverzekering = 2%

 • een uitgebreid bijscholingsprogramma met gerichte opleidingen voor palliatieve zorg, wondzorg, tiltechnieken en PDL-technieken

 

Voor bijkomende inlichtingen of een uitgebreide functieomschrijving, gelieve contact op te nemen.

Sollicitatiebrieven met cv aan mevr. Adriana Antoczenko, verantwoordelijke zorg of via onderstaand formulier of via mail adriana@wzc-olv-roosdaal.be , 054/33.27.00

 

vzw Woon-en zorgcentrum O.L.Vr., Gasthuisstraat 57-62, 1760 Roosdaal (erkenningsnr. P.E. 1005 & 2069)

Zorgkundigen - voltijds/deeltijds

Wie?

 • Je wil in een professioneel en dynamisch team werken met enthousiaste collega’s.

 • Kwaliteitszorg en zorg op maat spreken je aan.

 • Je bent bereid blijvend te leren en te groeien in jouw job.

Wij bieden:

 • Een loon overeenkomstig jouw anciënniteit + cfr. de IFIC barema’s 

 • Eindejaarspremie = 13e maand

 • Maaltijdcheques = 8€

 • Groepsverzekering = 2%

 • Een uitgebreid bijscholingsprogramma met gerichte opleidingen voor palliatieve zorg, wondzorg, tiltechnieken en PDL-technieken

 

Voor bijkomende inlichtingen of een uitgebreide functieomschrijving, gelieve contact op te nemen.

Sollicitatiebrieven met cv aan mevr. Adriana Antoczenko, verantwoordelijke zorg of via onderstaand formulier of via e-mail adriana@wzc-olv-roosdaal.be 

vzw Woon-en zorgcentrum O.L.Vr., Gasthuisstraat 57-62, 1760 Roosdaal (erkenningsnr. P.E. 1005 & 2069)

Spontaan solliciteren

Wanneer je spontaan solliciteert voor een functie waarvoor geen vacature openstaat op onze website, nemen we je sollicitatie op in onze wervingsreserve. We contacteren je zodra er een functie vrijkomt die beantwoordt aan je opleidingsniveau en ervaring.

Door het invullen van ons sollicitatieformlulier aanvaard je de verwerking van jouw persoonsgegevens door de vzw Woon-en zorgcentrum O.L.Vr. te Roosdaal. Meer info over jouw privacy vind je terug in onze privacy policy.

Alvast bedankt voor je interesse in onze organisatie.

Stagiair(e)s/Jobstudenten

Het volgen van een stage is een belangrijk onderdeel van iedere opleiding. Het werken als jobstudent is belangrijk om meer ervaring op te doen en voeling te krijgen met de arbeidsmarkt.

De medewerkers van ons woonzorgcentrum zijn bereid zich ten volle in te zetten om je een leerrijke en aangename, praktijkgerichte stage of werkervaring aan te bieden.

De stage is een periode waarin theorie in praktijk wordt gebracht, onder begeleiding van een interne en externe stagebegeleider.

We hopen dat jullie mede door onze begeleiding en opvang verder kunnen uitgroeien tot deskundige, bekwame, open en hartelijke professionals.

Wil jij graag bij ons aan de slag als jobstudent? Vul het sollicitatieformulier in.

Vrijwilligers

Ons woonzorgcentrum kan beroep doen op een 60-tal vrijwilligers die zich op verschillende terreinen inzetten: het begeleiden van maaltijden, koffiebedeling, activiteiten en uitstappen, het gezellig maken en aankleden van leefruimten, het uitwerken van seizoensgebonden decoraties, ....

De juiste persoon op de juiste plaats

Onze vrijwilligers bekleden een belangrijke plaats naast de medewerkers, familie en mantelzorgers. Ze vervullen een zinvolle taak bij het begeleiden van bewoners en de inkleuring van alle dagen.

Ze vormen een hechte en belangrijke groep binnen ons woonzorgcentrum en worden ingezet volgens hun eigen interesses, wensen en talenten.

Voor de zorg van mensen zijn vele handen nodig

We zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om samen met onze medewerkers een aangename en warme thuis te bieden aan onze bewoners. 

Ben je ook geïnteresseerd in een zinvol engagement? Vul het sollicitatieformulier in.

Zin om bij ons te werken? Vul onderstaand sollicitatieformulier in.

Bedankt! We hebben je sollicitatie goed ontvangen.

bottom of page