top of page

Individuele en collectieve
participatie

Ons woonzorgcentrum stelt inspraak en interactie met onze bewoners en hun familie centraal.

Door dagelijkse overlegmomenten trachten we bewoners en familie nauw te betrekken, wat zich vertaalt in een bewonersgerichte aanpak.

Bovendien bieden we de mogelijkheid tot inspraak over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen tijdens de gebruikers- en familieraad. Alle bewoners kunnen vrijblijvend deelnemen aan de gebruikersraad, die 4 keer per jaar vergadert.

Familieleden en/of mantelzorgers worden uitgenodigd voor de familieraad, die 2 keer per jaar plaatsvindt.

Er wordt steeds een verslag van de vergadering gemaakt.

Naast de participatie tijdens de gebruikers- of familieraad kan iedereen steeds suggesties, ideeën of klachten doorgeven, dit kan mondeling of schriftelijk gemeld worden aan een medewerker of via het “Opmerking, suggestie en ideeënformulier”. Het managementteam verbindt zich ertoe al de suggesties of klachten te behandelen.

 

bottom of page