top of page

Vroegtijdige zorgplanning,
palliatieve zorg,
levenseindezorg

Vroegtijdige zorgplanning biedt de bewoner de mogelijkheid om in een open dialoog met zijn familie, de huisarts en de zorgverstrekkers zijn keuzes met betrekking tot de zorg bij wijzigingen van de gezondheidstoestand te bespreken. Vroegtijdige zorgplanning is geen éénmalig gebeuren, maar een stapsgewijs proces waarbij het ganse zorgteam betrokken wordt en waarbij de wensen van de bewoner gerespecteerd worden.

Vroegtijdige zorgplanning is dus een continu en dynamisch denk- en communicatieproces van reflectie en open dialoog tussen de bewoner, zijn/haar familie, de huisarts en de zorgverstrekkers van het woonzorgcentrum over de gewenste medische behandelingsmogelijkheden.

 

bottom of page