top of page

Vrijheidsbeperkende maatregelen

In het kader van het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoner streven we naar het voorkomen van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Het beleid dat we hiervoor uitwerken vertrekt vanuit het principe ‘zo weinig mogelijk ingrijpen, zo veel mogelijk zoeken naar alternatieven’. Een veilige en respectvolle omgeving, rekening houdend met de  individuele behoeften en wensen van de bewoner, staat hierbij centraal. Indien een toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen vereist is, zal dit steeds gebeuren in samenspraak met de bewoner (indien mogelijk) en zijn/haar familie of vertegenwoordiger.

 

bottom of page