top of page

Dementiezorg

Ons woonzorgcentrum biedt een specifiek zorgaanbod voor bewoners met dementie, namelijk een totaalpakket van medische, verpleegkundige, paramedische en psychosociale begeleiding. Vanuit de belevingswereld, het levensverhaal, de wensen en de behoeften van de bewoners zoeken we naar een zinvolle tijdsbesteding om hen een optimale levenskwaliteit te bieden.

Onze doelstellingen ten aanzien van bewoners met dementie zijn:

  • Belevingsgerichte, warme zorg. Het bieden van veiligheid, ondersteuning en bevestiging van de leefwereld van de bewoner.

  • We willen de bewoner uitnodigen om binnen de eigen mogelijkheden nog zelf keuzes te maken om zo optimaal mogelijk te functioneren.

  • We willen structuur bieden in dagindeling en woonomgeving.

  • We willen een fixatiearm beleid voeren waarbij we een voortdurend evenwicht zoeken tussen veiligheid en vrijheid.

In ons woonzorgcentrum stippelt een multidisciplinaire werkgroep het beleid omtrent bewonersgerichte zorg bij dementie uit. Onze medewerkers krijgen een goede begeleiding en de mogelijkheid tot opleiding en vorming om hun competenties tot belevingsgericht werken te optimaliseren. Het streven naar goede begeleiding en het feit dat de bewoners zich erkend en gewaardeerd voelen, geeft voor beide partijen vertrouwen en voldoening. De betrokkenheid van familie en de wettelijke vertegenwoordiger zijn hierbij een onmisbare schakel.

 

bottom of page