top of page

Valpreventie

Onze zorgverleners werken actief mee aan het voorkomen van valpartijen bij onze bewoners door multifactoriële interventies uit te voeren. De interventies zijn gericht op de belangrijkste valrisicofactoren. Door het aanbieden van hulpmiddelen (bv. looprek), de bedden zo laag mogelijk te plaatsen, aangepast schoeisel te voorzien, de medicatietherapie bij te sturen,… trachten we het aantal valpartijen te beperken.

 

image.png
image.png
bottom of page