Intentieverklaring vroegtijdige zorgplanning

Tijdig even stilstaan, nadenken, spreken en beslissen over de zorg die u wenst, mocht u ernstig ziek worden. Wij willen vermijden dat belangrijke beslissingen over uw gezondheidstoestand buiten uw wil om, genomen worden.

Vroegtijdige zorgplanning is geen éénmalig gebeuren maar een stapsgewijs proces dat een zestal weken na opname start en waarin het hele zorgdragend team betrokken wordt gedurende de volledige duur van uw verblijf.

Het is van cruciaal belang dat wij uw wensen nauwkeurig begrijpen en dat u zich begrepen voelt. Wij dienen te weten welke behandelingen u, als u ernstig ziek wordt, nog wil of welke behandeling u niet meer zou wensen. 

Meer weten ? Lees verder...