Intentieverklaring palliatie en euthanasie

Deze verklaring kan niet los gezien worden van onze visies m.b.t. “Onderhandelde zorg”, “Vroegtijdige zorgplanning”, “Palliatieve zorg”.

Wij wensen een zorg aan te bieden waarin de bewoner centraal staat en gezien wordt als iemand die zelf richting geeft aan zijn leven inclusief dat deel waarvoor hij zorg nodig heeft. Een zorg waarin de bewoner zich gehoord en fundamenteel gerespecteerd weet, én waarbij wij de autonomie van elke bewoner erkennen.

Een zorg die ruimte laat voor de wensen en verwachtingen van de bewoner.

Een dergelijke zorg veronderstelt een voortdurende open communicatie tussen bewoner en zorgverleners. 

Meer weten ? Lees verder...