Intentieverklaring onderhandelende zorg

Wij kiezen voor onderhandelende zorg, een open dialoog tussen zorgvrager en zorgverlener. Wensen, verwachtingen, zorg- en welzijnsnoden verschillen van persoon tot persoon.

Iedere bewoner wordt gezien als een uniek persoon, die zelf richting geeft aan zijn leven, ook aan dat deel waarvoor hij zorg nodig heeft. In het zorgproces heeft de bewoner een actieve rol.

Het bieden van individuele zorg of zorg op maat vereist overleg tussen de zorgvrager en zorgverstrekker. De bewoner bespreekt met de zorgverlener de omvang van de te verlenen zorg. Er is geen algemeen geldende benadering.               Dit vereist een flexibele organisatie en een goede communicatie. De organisatie en haar medewerkers willen de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk verdelen over alle bewoners.

Op regelmatige tijdstippen is er zorgoverleg tussen de bewoner en/of zijn of haar familielid, de huisarts en de zorgverleners. Dit overleg herhaalt zich bij alle belangrijke wijzigingen in de zorgvraag. Op die wijze streven we ernaar in een vroeg stadium tot een goed zorgplan te komen.