Intentieverklaring diabetes

Diabetes is een ziekte die frequent voorkomt bij de door ons verzorgde bejaarden. Deze ziekte vereist een specifieke zorg en opvolging. Door een gestructureerd diabetesbeleid streven we naar een beperking of vertraging van de complicaties die diabetes met zich meebrengt.

Onze referentieverpleegkundigen diabeteszorg zijn het best geplaatst om de bejaarde bewoner die aan diabetes lijdt, op te volgen.