Intentieverklaring dementie

We streven naar een geïndividualiseerde, belevingsgerichte en warme zorg voor al onze bewoners. Vanuit de belevingswereld, het levensverhaal, de wensen en behoeften van onze bewoners willen we met onze zorg tot een optimale levenskwaliteit komen.

Met de familie wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd om meer zicht te krijgen op de visie van de bewoner op leven, lijden, zorgen voor, afhankelijkheid en sterven.

Onze zorgverstrekkers geven d.m.v. een transdisciplinaire aanpak ondersteuning aan de bewoner met dementie en diens familie, daarbij staat een niet medicamenteuze aanpak op de eerste plaats.

We onderscheiden 4 vormen van niet medicamenteuze benaderingswijzen :

  • de gedragsgeoriënteerde benadering die vertrekt vanuit een gedragsanalyse
  • de emotie georiënteerde benadering waaronder de ondersteunende psychotherapie, reminiscentie en validation therapie valt
  • de benadering die gericht is op stimulatie d.m.v. het aanleren van vaardigheden om met hun cognitieve handicap om te gaan
  • de cognitie georiënteerde benadering waartoe de realiteitsoriëntering, cognitieve rehabilitatie en geheugen- en vaardigheidstraining behoren.

Dementie als ziekte houdt een groeiende wilsonbekwaamheid in en verplicht ons om een wettelijk kader (Wet op de patiëntenrechten 2002, Wet op Palliatieve zorg 2002, Grondrechten van de Europese Unie 2000, Kwaliteitsdecreet en Woonzorgdecreet 2010) te volgen dat ons de zekerheid geeft dat, wat we doen, in de lijn ligt van wat de bewoner met dementie wil of zou gewild hebben. In de zorg voor personen met dementie is het daarom essentieel om het mandaat van vertegenwoordiging van bij de opname te bekrachtigen.