Inspraakorgaan

Naast het “Opmerking, suggestie en ideeënformulier”, waarin eventuele bemerkingen, bedenkingen of klachten kunnen geformuleerd worden, is de gebruikersraad het overlegorgaan bij uitstek.

De gebruikersraad biedt de mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op een vraag van de directeur van de v.z.w. Woon- en zorgcentrum O.L.Vr., over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen.
Deze gebruikersraad vergadert minstens 4 maal per jaar. Alle bewoners worden vrijblijvend op deze gebruikersraad uitgenodigd, ook hun familieleden en/of mantelzorgers kunnen deelnemen aan de gebruikersraad.

Er wordt steeds een verslag van de vergadering gemaakt dat ad valvas uitgehangen wordt.

De directie verbindt zich ertoe al de suggesties of klachten te onderzoeken en, indien gewenst, te bespreken in de gebruikersraad.

Heeft U vragen of problemen? U kan steeds terecht bij de directie of  de verantwoordelijke bewonerszorg.