Privacyverklaring : uw privacy, onze zorg

Privacyverklaring : uw privacy, onze zorg

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum O.L.Vr. te Roosdaal wil toonaangevend zijn in het aanbieden van een kwalitatieve woonzorg. Om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens van onze bewoners en hun familieleden. Hierbij hebben we een bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken en bewaken de bewaartermijn van uw gegevens zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren. Wij nemen maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd worden tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging. Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren, leest u als u onderaan deze pagina op "Privacy Policy" & “Disclaimer” drukt.

We maken er een erezaak van om ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens volledig in regel te stellen met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van v.z.w. Woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw.

Ons gebruik van verzamelde gegevens - Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de v.z.w. Woon-en zorgcentrum O.L.Vr.


Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de v.z.w. Woon-en zorgcentrum O.L.Vr.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op elk moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief (indien van toepassing)
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u via het e-mail-adres info@wzc-olv-roosdaal.be verder contact met ons opnemen. 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Door gebruik te maken van deze website gaan wij ervan uit dat u het privacybeleid kan accepteren. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u via het e-mailadres privacy@wzc-olv-roosdaal.be verder contact met ons opnemen.
Wanneer u vindt dat de v.z.w. Woon- en zorgcentrum O.L.Vr. uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de medewerker bevoegd voor gegevensbescherming en informatieveiligheid via privacy@wzc-olv-roosdaal.be, die de directie van het woonzorgcentrum zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensautoriteit.


Toepassing
De v.z.w. Woon-en zorgcentrum O.L.Vr. hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Klik op volgende link om de volledige tekst “Beleid Gegevensbescherming en informatieveiligheid – Privacyverklaring” te willen vinden. Deze tekst verduidelijkt onder meer op welke wijze de persoonsgegevens van betrokkenen binnen onze zorgvoorziening worden verwerkt en hoe de betrokkene controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.