Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk waardegedreven verantwoord ondernemen in de zorg 

 1. Het personeelsbeleid is gericht op een positieve, motiverende, lerende werkcultuur.

  Binnen de organisatie worden medewerkers actief gestimuleerd om hun talenten en competenties verder te ontplooien.

  We vinden het belangrijk dat er in de organisatie een sfeer van openheid en vertrouwen heerst. Alle teams worden direct aangestuurd door een hoofdverpleegkundige en gesuperviseerd door een verantwoordelijke bewonerszorg, om een directe en open communicatie tussen directie en medewerkers te bevorderen.

 2. Ethiek

  In ons handelen speelt het respect voor fundamentele waarden, zoals engagement, respect en loyaliteit, een grote rol.

  Deze ethische waarden worden vertaald in enkele deontologische principes: het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen, professionalisme en discretieplicht, betrouwbaarheid en respect voor de bewoners, hun familie en vrienden en voor de medewerkers, loyaliteit tegenover onze stakeholders en wederzijds respect voor mensen en meningen.

 3. Verantwoord productgebruik

  Als sociale non profit organisatie wensen wij op een verantwoorde wijze om te springen met het milieu, dit blijkt o.m. uit :
  • de keuze voor groene stroom

  • de keuze voor lokale, seizoensgebonden voedingsproducten afkomstig uit een duurzame landbouw die oog heeft voor het behoud van natuurlijke rijkdommen en respect heeft voor biodiversiteit, sociale rechtvaardig- heid en economische leefbaarheid

  • de keuze voor visproducten die afkomstig zijn uit duurzame distributiekanalen wat inhoudt dat bedreigde vissoorten niet op onze menu’s voorkomen en zeevissen MSC gecertificeerd zijn (dit label staat borg voor het gebruik van duurzame visbestanden en vismethodes met een beperkt milieu-impact)

  • de keuze voor ecologisch verantwoorde reinigingsproducten

  • de keuze voor zonnepanelen op één van de gebouwen van de groep van assistentiewoningen en een zonneboiler voor één afdeling van het woonzorgcentrum

  • de keuze voor het gebruik van papier met FSC-keurmerk. Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn

  • de keuze voor elektronische i.p.v. papieren maaltijdcheques                                                                                                              
  • de optie om geleidelijk aan alle lampen te vervangen door led-lampen