Historiek

In 1906 bouwde de Congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker in Pamel een klooster en een toevluchthuis voor ouderlingen en zieken.

Op initiatief van de stichtende congregatie wordt op 05 september 1980 de v.z.w. Rust- en verzorgingstehuis O.L.V. Onbevlekt opgericht die vanaf 1 januari 1981 het beheer van het rusthuis overneemt. 

Kort na de oprichting van de nieuwe v.z.w. wordt er gedacht aan het bouwen van een nieuw rust- en verzorgingstehuis dat een antwoord zou bieden aan de noden en behoeften van de bejaarden aan het einde van de 20e eeuw.

Op 9 juni 1992 nam de v.z.w. Rust- en verzorgingstehuis O.L.V. Onbevlekt de nieuwbouw in gebruik.

In 2005 wordt de naam van de v.z.w. meer congruent aan de woon- en zorgvisie; voortaan heet onze organisatie v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. 

Eind 2008 wordt het Woon- en zorgcentrum uitgebreid met 14 éénpersoonskamers en worden alle twee- persoonskamers omgebouwd tot éénpersoonskamers.

In de lijn van de evoluties binnen de gezondheidssector opteerde de v.z.w. er enige jaren later voor om over te gaan tot de oprichting van service flats voor meer valide bejaarden.

Daartoe wordt in december 1996 het oude gebouw van het rust- en verzorgingstehuis gesloopt.

In september 1997 worden de eerste 16 service flats voor valide bejaarden geopend.

In oktober 2002 wordt door de realisatie van 16 bijkomende service flats het bestaande aanbod verdubbeld.

In maart 2015 worden opnieuw 21 nieuwe service flats, die door de overheid inmiddels omgedoopt werden tot assistentiewoningen, in gebruik genomen.

In 2018 wordt de keuken volledig gerenoveerd en voorzien van ultra moderne apparaten, eind 2018 wordt de "Smiley" een kwaliteitslabel van het F.A.V.V. voor de 3e maal op rij behaald voor een nieuwe periode van 3 jaar.

De v.z.w. Woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor 109 woongelegenheden en voor zes kortverblijfkamers onder de nummers PE 1005-7/61005/57 en KPE 1005. Ons ondernemingsnummer is 0421 031 171.

Voor de R.V.T.-bedden, 84 in totaal,  beschikt zij over een bijkomende erkenning door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder het nummer P.E. 1005-7/50321/71. 

De Groep van  Assistentiewoningen  “De Varent”, die bestaat uit 53 assistentiewoningen verspreid over 3 gebouwen, is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend onder het nummer P.E. 2069.