Veiligheidsrondes

Op iedere afdeling is er iemand aangesteld die, als lid van de werkgroep veiligheid, op regelmatige tijdstippen een rondgang doet op zijn afdeling met oog voor alle aspecten die met veiligheid te maken hebben.

Jaarlijks vindt er een rondgang plaats door een lid van de directie, een lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de interne en externe preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.

Onze medewerkers volgen jaarlijks brandblus- en evacuatieoefeningen en krijgen op regelmatige basis veiligheidsinstructies en een rondgang doorheen alle gebouwen.