Valpreventie

Tijdens uw verblijf in ons woonzorgcentrum bestaat er een risico op vallen.

Redenen hiervoor kunnen zijn een verzwakte gezondheid, een andere omgeving of de nevenwerking van sommige geneesmiddelen.

Al onze zorgverleners doen inspanningen om het valrisico bij onze bewoners zo klein mogelijk te maken door het aanbieden van hulpmiddelen (bv. looprek), de bedden zo laag mogelijk plaatsen, aangepast schoeisel te voorzien, de medicatietherapie bij te sturen… 

Ook U als patiënt kan helpen om vallen te voorkomen:

  • Draag gemakkelijke kledij waar u zich goed in voelt. Goed schoeisel is erg belangrijk om vallen te vermijden. Gesloten schoenen en pantoffels zijn veiliger dan open schoenen.
  • Zet steeds uw bed in de laagste stand.
  • Droge obstakelvrije vloeren zijn een belangrijk onderdeel van onze valpreventie. Meld ons daarom natheid, gladheid of obstakels.
  • Vraag ook gerust een looprekje of een wandelstok wanneer u zich onzeker voelt bij het stappen.

Meer weten? Informeer U verder op de website van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen.