Medicatie

In overleg met de coördinerende artsen, de apotheker en vertegenwoordigers van het Woon- en zorgcentrum O.L.Vr. werd een geneesmiddelenformularium uitgewerkt dat op regelmatige tijdstippen wordt herzien. 

Voor de geneesmiddelenbevoorrading werken wij samen met Apotheek – Lloyds Pharma.

Deze apotheek werkt al jaren met een kwaliteitshandboek waarin richtlijnen, werkinstructies, procedures en protocollen beschreven staan. Op regelmatige basis worden deze processen geëvalueerd. De software van de apotheek kan gegevens ontvangen uit ons digitaal zorgdossier. Hierdoor werkt de apotheek steeds met correcte, volledige en accurate informatie, zowel op het niveau van medicatieschema’s als op het vlak van voorraad en bestellingen.

De fractionering van de medicatie en het aanmaken van de doktervoorschriften worden door dezelfde software gestuurd.

De apotheek staat in voor de chronische en acute medicatiebevoorrading van de bewoners.

De acute en chronische medicatie wordt dagelijks individueel en per bewoner geleverd. Het medicatiezakje vermeldt de naam van de bewoner, de kamer, de afdeling, de huisarts, de naam van het product en een afbeelding van het product. De wekelijks afgeleverde chronische medicatie wordt integraal gecontroleerd en geregistreerd door de verpleegkundigen van het Woon- en zorgcentrum O.L.Vr.