LAATSTE NIEUWS

BEKIJK OVERZICHT

Indexering van de dagprijs vanaf 10 februari 2023

09/01/2023
NIEUWSOVERZICHT

                                                                                                                                              Roosdaal, 9 januari 2023

 

Geachte Bewoner,

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer,

 

Betreft: verhoging van de dagprijs door indexatie. 

 

Het blijft ons streven om U een optimale menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening tegen een minimale kost aan te bieden en de dagprijs tot één van de laagste in de regio te houden. De koppeling van de dagprijs aan de evolutie van het indexcijfer is een normaal economisch gegeven gezien zowel de lonen van het personeel als de pensioenen een analoog aanpassingsmechanisme volgen. 

 

Hiermee delen wij U mee dat de dagprijs vanaf 10 februari 2023 zal geïndexeerd worden conform aan het Ministrieel besluit van 12 augustus 2005. Deze kennisgeving is overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

We baseren ons hierbij op het indexcijfer van november 2022.

 

Vanaf 10 februari 2023 zullen volgende dagprijzen worden toegepast:

* Eénpersoonskamer: 60,09 € / dag

* Groep van assistentiewoningen fase 1 & 2: 36,03 € / dag

* Groep van assistentiewoningen fase 3: 43,52 € / dag

 

We raden U aan na te gaan of U over alle wettelijke tegemoetkomingen aan ouderen beschikt. 

 

Indien u meer toelichtingen wenst bij deze dagprijsverhoging, zijn we steeds bereid U deze te verstrekken.

 

Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten,

 

Mw. Denise Lanneau,

Voorzitter van het Bestuursorgaan