NIEUWS & ACTIVITEITEN

 

Nieuwsbrief voor de bewoners van onze Groep van Assistentiewoningen

                                                                                          Roosdaal, 1/4/2020

Beste Mevrouw,

Beste Heer,

 

Wij hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen ontvangen die wij ter voorkoming van de verspreiding van het Corona Virus (Covid-19)  in de erkende groepen van assistentiewoningen (GAW) dienen toe te passen vanaf 31/03/2020. Hieronder beschrijven wij u de belangrijkste maatregelen, de volledige informatie kan u vinden op de website: www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19

 

Een individuele assistentiewoning(AW) is de private woning van de bewoner. Dit betekent dat alle beschermende maatregelen die van toepassing zijn voor ALLE BURGERS ook gelden voor de bewoners van de AW. Je bent verplicht om THUIS (in je eigen AW) te blijven en contact met anderen dan de samenwonende partner zoveel mogelijk te vermijden.

Maaltijden samen nuttigen is niet toegestaan, tenzij als bijvoorbeeld de ene AW bewoner voor de andere als mantelzorger instaat en kookt, dan mag er wel nog samen gegeten worden.

Toch blijft bij ieder contact met anderen de boodschap van kracht "Was/ontsmet je handen"!

 

Iedere bewoner respecteert de algemene hygiënenormen en laat minimum 1.5 meter tussen elkaar (behalve bij partners). Het contact met de mede bewoners wordt zoveel mogelijk beperkt en vindt enkel plaats mits het respecteren van voldoende afstand en in open ruimte. De gemeenschappelijke afgesloten zitruimten mogen NIET meer gebruikt worden en zullen bijgevolg afgesloten worden. De terrassen en de tuin mogen wel nog gebruikt worden, mits voldoende afstand tussen elkaar te houden.

De overheid vraagt ons om bij inbreuken de toegang tot de terrassen en tuinen af te sluiten. Laat het in het belang van alle bewoners niet zover komen.

 

ENKEL NOODZAKELIJKE VERPLAATSINGEN zijn toegestaan, zoals naar de winkel/bank. Niet dringende verplaatsingen zijn verboden voor alle bewoners. Tenzij u de zorg voor kwetsbare personen opneemt, dan is een verplaatsing wel toegestaan. Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan enkel met de samenwonende partner of met één vriend(in). Bewaar ook hier 1.5 meter afstand en beperk het aantal contacten met vrienden tot een minimum.

 

Bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 en waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is, blijven in hun eigen flat en leven de maatregelen over zelfisolatie strikt na. Ze nemen contact op met hun huisarts en lichten de directie van het woonzorgcentrum in. De directie van het woonzorgcentrum dient deze infectieziekte aan te geven aan het Agentschap Zorg- en Gezondheid. Een medewerker van het WZC kan u ook helpen met het opzetten van de nodige zorg- en dienstverlening om de zelfisolatie te kunnen bestendigen.

 

Toegang tot de GAW is nog mogelijk voor:

 • De medewerkers van het woonzorgcentrum: poetsdienst, maaltijden brengen, hulpverlening, …
 • De thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere professionele zorgverstrekkers (bijvoorbeeld: kinesist, logopedist, …)
 • De thuiszorg zoals familiehulp, familiezorg, landelijke thuiszorg, …
 • Mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren. Beperk dit bij voorkeur door één persoon. Meer hierover te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

ð Bijgevoegd kan u een brief vinden waarin we de bevraging doen wie er bij u langskomt.

ð We verwachten de brief ten laatste tegen 7/4/2020 terug. U mag deze bezorgen aan het personeel die de maaltijden brengen.

 

 

Opgepast, volgende zorg/dienstverleningen zijn nu verboden in de GAW:

 • Schoonmaaksters door medewerkers van een externe firma
 • Kappers
 • Medische pedicure (podologen mogen wel nog bij dringende problemen)
 • Extern bezoek: beperk bezoek tot één mantelzorger.

 

Alle maatregelen zijn gelden voorlopig tot en met 19 april 2020, maar ga ervan uit dat deze verlengd worden minstens tot 30 april 2020 !

 

U kan onze facebook pagina en de website volgen. Wij posten daar, naast informatie over activiteiten, ook de nieuwe richtlijnen op.

 

Om de communicatie nog vlotter te laten verlopen, vragen wij u om uw mailadres en dat van uw familie door te zenden naar info@wzc-olv-roosdaal.be , dan kunnen we u sneller bereiken via een omzendbrief.

 

Mochten er nog verdere vragen zijn, mogen jullie steeds contact opnemen op het nummer: 054/33.27.00.

 

Wij rekenen op eenieders begrip en medewerking ! Zorg voor jezelf en voor elkaar door naleving van de hygiënemaatregelen en het bewaren van de social distance/ de afstand van 1,5 meter.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Directie en medewerkers van de v.z.w. Woon-en zorgcentrum O.L.Vr.

 

 

  Roosdaal, 24/03/2020

BRIEF AAN DE FAMILIELEDEN/BEZOEKERS 

Beste allen,

 

Ondertussen zijn onze bewoners al 11-tal dagen in afzondering. We doen ons uiterste best om jullie familielid te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.

 

Iedereen (zorgpersoneel, keukenpersoneel, interieurverzorgers, administratief personeel …) probeert zijn steentje bij te dragen om een aangename woon/leef/werkomgeving te creëren. Er zijn al heel wat leuke initiatieven gekomen: een personeelslid die haren verzorgd en knipt omwille dat de kapper niet meer komt, kaartjes en boodschappen met bewoners schrijven bestemd voor hun dierbaren,  skype met de familie mogelijk maken, …

 

We hebben energie om positief verder te gaan. We halen ook heel wat positieve moed door de steun van externen: optreden van Walter Evenepoel met zijn band op onze binnentuin, bewoners van de assistentiewoningen die komen applaudisseren zijn met geschilderde tekeningen en teksten, kaartjes, tekeningen van kinderen, mails, steunbetuigingen via facebook, … Aan iedereen een oprechte dank je wel voor de lovende woorden, de dankbaarheid die we mochten ontvangen!

 

Jullie kunnen 2 bijlagen bij deze mail vinden: eentje rond het opstarten van mondmaskers en eentje rond was instructies.

 

 

Mochten er nog bijkomende vragen zijn, mogen jullie uiteraard contact opnemen.

 

Vele groetjes vanuit Pamel  😊

 

  Roosdaal, 20/03/2020

BRIEF AAN DE FAMILIELEDEN/BEZOEKERS 

Beste allen

 

Via mailings wensen wij jullie verder te informeren rond jullie familielid en de gang van zaken in ons Woon-en zorgcentrum gedurende de quarantaine die zeker al tot 19/04/2020 duurt.

We hebben vernomen dat de infobrief, die aan de contactpersoon van de familie vrijdag verstuurd werd, bij bepaalde families nog niet terecht is gekomen. Jammer, dit werd verzonden met prior. Dit communicatiekanaal is sneller en efficiënter.

 

Andere communicatiekanalen :

We hebben gemerkt dat telefonisch contact niet altijd evident is, ook gezien de afdelingen geen rechtstreekse lijn hebben en het zorgpersoneel continu taken aan het vervullen is. Om de communicatie te vergemakkelijken, willen wij u de mailadressen van de leidinggevenden doorgeven. Voor alle duidelijkheid: dit is voor niet dringende communicatie, gezien ook niet iedere dag iedereen aanwezig is. Wenst u informatie rond uw familielid, dan kan de teamcoach (hoofdverpleegkundige) een mailtje sturen (met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent) en dan belt ze u op, op een moment dat ze tijd kan maken om uw vragen te beantwoorden. Via mail gaan we de informatie miniem houden, gezien de privacy wetgeving.

 

Hierbij de namen van de teamcoachen per afdeling om informatie in te winnen rond gezondheidstoestand van uw familielid:

•             Dienst A0: Adriana Antoczenko, met mailadres adriana@wzc-olv-roosdaal.be

•             Dienst A1: Marijke Van Dijck, met mailadres marijke.vandyck@wzc-olv-roosdaal.be

•             Dienst C0/C1: Iris De Bolle, met mailadres iris@wzc-olv-roosdaal.be

•             Dienst BW: Leen Baeyens, met mailadres leen.baeyens@wzc-olv-roosdaal.be

 

Heeft u andere vragen, dan kan u deze richten naar:

•             Algemeen directeur: Filip Rooryck, met mailadres filip.rooryck@wzc-olv-roosdaal.be

•             Verantwoordelijke bewonerszorg voor dienst A1 en BW: Veerle Meganck, met mailadres veerle.meganck@wzc-olv-roosdaal.be

•             Verantwoordelijke bewonerszorg voor dienst A0 en C0/C1: Nathalie Bruyland met mailadres nathalie@wzc-olv-roosdaal.be

•             Algemene vragen naar info@wzc-olv-roosdaal.be

 

Naast mailverkeer, kan u ons ook volgen op onze facebookpagina.

We proberen dagelijks iets te posten met wat sfeerfoto’s, want al onze medewerkers doen hun uiterste best om het voor uw familielid zo aangenaam mogelijk te maken. De zaken die we posten op sociale media, worden uiteraard grondig gescreend en er wordt rekening houdend met ieders wensen rond de GDPR.

 

U kan skypen met uw familielid. U dient hiervoor vooraf telefonisch contact op te nemen, zodat we de videochat kunnen opstarten. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag, telkens van 14u tot 16u.

We bekijken of we via doodle kunnen werken, om ook andere tijdstippen te kunnen aanbieden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

 

Boodschappen

Omdat het Conona virus op bepaalde materialen tot 72 u kan overleven, hebben we intern besloten om alles 72u in bewaarneming te nemen vooraleer dit tot bij de bewoners gaat. Dit om verspreiding zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten. U mag gerust nog fruit of andere zaken brengen, maar kies in de winkel dan bijvoorbeeld groene bananen ipv rijpe… Yoghurt en andere gekoelde voedingswaren worden afgeraden, gezien de stockruimtes niet gekoeld zijn.

Er werden aan het onthaal 2 karren geplaatst:

-              een kar om materialen te brengen: linker kant

-              een kar voor afhaling van bijvoorbeeld was: rechter kant.

 

Wenst u was of iets anders te komen ophalen? Bel dan vooraf naar het WZC, dan kunnen wij ervoor zorgen dat het pakje meteen ter beschikking ligt en hoeft u  niet te wachten.

Pakjesoverdracht bij voorkeur van maandag tot vrijdag van 10u tot 11u en van 15u30 tot 16u30.

 

Er mogen GEEN boodschappen via de ramen van de bewoners doorgegeven worden! Bewoners mogen hun ramen niet openen om familieleden te spreken, knuffelen of pakjes aan te nemen. Dit is een bron van mogelijke overdracht!

Gezien er 115 bewoners in het WZC verblijven, willen nogmaals uitdrukkelijk vragen om alle gebrachte zaken in een gesloten zak te brengen, geen open tassen EN daarop de naam en het kamernummer langs de buitenzijde te noteren.

 

Alle medewerkers en alle bewoners meten dagelijks tweemaal hun temperatuur om alert te blijven voor een mogelijke besmetting. We hebben vrijwilligers die mondmaskers maken in afwachting van een mogelijke levering van de overheid. Zolang er evenwel geen uitbraak van het virus is, is het verbruik ook zeer beperkt.

 

We hopen erop dat u de rest van de familie ook informeert rond deze communicatie.

 

Alvast onze hartelijke dank!

Namens directie en medewerkers van het Woon-en zorgcentrum O.L.Vr.

 

 

                                                                                          Roosdaal, 12/03/2020

BRIEF AAN DE FAMILIELEDEN/BEZOEKERS 

Beste Mevrouw,

Beste Heer, 

 

Wij hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen ontvangen die wij ter voorkoming van de verspreiding van het Corona Virus (Covid-19)  in het woonzorgcentrum dienen toe te passen. 

 

Er is een bezoekersverbod ingesteld vanaf 12 maart 2020. De maatregel is belangrijk om onze bewoners preventief te beschermen, gezien ze een zwakke gezondheid hebben. Voorlopig duurt deze maatregel tot het einde van de Paasvakantie, dus tot en met 19 april 2020.

Hierbij wat nuttige info, weetjes en tips:

 

 • Wens je contact met het verzorgend/verplegend personeel om informatie rond de toestand van je familielid in te winnen: bel dan bij voorkeur tussen 9u en 16u30 op het nummer: 054/33.27.00. Wij garanderen de medische zorgen. Ons team, de huisartsen en de CRA volgen ons WZC op. Indien de toestand van uw familielid zou veranderen, contacteren wij u.
 • Wil je boodschappen (fruit, koekjes, was, …) afgeven? Dan kan dit van maandag tot vrijdag van 10u tot 11u en van 15u30 tot 16u30 (andere schikkingen zijn mogelijk, mits motivatie) afgezet worden aan het onthaal. Brengt u boodschappen, steek deze dan in een gesloten plastic zak en zet langs de buitenzijde de naam en kamernummer van de bewoner erop. Wij zorgen ervoor dat de boodschappen terecht komen. Laat in deze boodschappen steeds een persoonlijk berichtje achter of een foto of een tekening van de kleinkinderen, wees creatief om in contact te blijven met je familielid. Tracht op die manier het isolement van je familielid te doorbreken !
 • Wilt u graag uw familielid horen of zien: u kan een GSM toestel met grote drukknoppen aankopen en instellen ofwel een tablet met Skype aan ons bezorgen. Het personeel zal de bewoners bijstaan om deze moderne apparatuur te gebruiken, zodat er een visueel contact mogelijk is. Bewoners met een gehoorprobleem kan je misschien beter bereiken door brieven en foto’s, of toch ook via Skype.
 • De briefwisseling en facturatie zal 2 keer per maand opgestuurd worden. Tenzij u aangeeft dat u een belangrijke brief verwacht b.v. van de vrederechter.
 • Alle grote evenementen in het woonzorgcentrum zijn tijdelijk afgelast, ook de misviering op maandagochtend. Op de afdelingen zullen er wel activiteiten voor de bewoners doorgaan, maar in beperkte kring.
 • U bent onze contactpersoon, mogen wij u vragen de overige familieleden van deze brief op de hoogte te brengen, of ons hun mail-adres te bezorgen? Alvast bij voorbaat hartelijk dank !
 • Bewoners die om welke reden ook het WZC verlaten, worden bij hun terugkeer als COVID-19 bewoner beschouwd en 14 dagen in isolatie geplaatst op de kamer. 

U kan onze facebook pagina volgen. Wij posten ook daar de nieuwigheden op. 

Om de communicatie nog vlotter te laten verlopen, vragen wij u om uw mailadres door te zenden naar info@wzc-olv-roosdaal.be , dan kunnen we u sneller bereiken via een omzendbrief. 

Mochten er nog verdere vragen zijn, mogen jullie steeds contact opnemen op het nummer: 054/33.27.00. Bij voorkeur tussen 9u en 16u30. 

 

Wij rekenen op eenieders begrip en medewerking ! 

Met vriendelijke groeten, 

Directie en personeel van WZC OLV Roosdaal          LEES NOG EVEN VERDER 

 

Voor wie een skype videogesprek wil tot stand brengen.  

Voor a1 kan er worden ingebeld op i pad via email  diensta1a@gmail.com  

Voor a0 kan dit op i pad  via email diensta0b@gmail.com 

Voor c0/c1 & BW kan dit op i pad via email wzcolv1760@gmail.com  

! Graag even vooraf een seintje via telefoon naar de afdeling zodat één van onze medewerkers met de i-pad zich naar de bewoner kan      begeven, bij voorkeur gebeurt dit in de namiddag tussen 14u & 16u