Zorg voor de medewerker

Wij zijn ervan overtuigd dat medewerkers die zich goed en gelukkig op het werk voelen betere zorg verlenen.

Wij wensen o.a. door volgende jobgerelateerde aspecten zorg te dragen voor iedere medewerker :

  • door het aanbieden van uurroosters waarin voorwaarts geroosterd wordt (enkele vroegdiensten gevolgd door één avonddienst, waarna een recuperatiedag valt) onderschrijven wij de studies van de SERV die aantonen dat een dergelijke roosterwijze oog heeft voor het bioritme van onze medewerkers in de zorg en beter is voor de gezondheid op lange termijn
  • door het zorgen voor voldoende actieve en passieve tilliften op iedere afdeling, door de aanwezigheid van hoog-laagbedden en hoog-laagbaden, het gebruik van lichte materialen in het onderhoud en het uitschrijven van individuele tilprotocols streven wij naar een optimaal tilbeleid en een rugsparende ergonomische werkhouding
  • door onze jaarlijkse "groeidoelgesprekken" wensen wij iedere medewerker verder te ontplooien rekening houdend met zijn competenties en zijn verlangens om te groeien in zijn functie
  • door participatie aan onze diverse werkgroepen bieden wij iedere medewerker een uitdaging om op zijn afdeling een specifieke verantwoordelijkheid op te nemen (b.v. werkgroep tilbeleid, palliatieve zorg, beeldvorming, diabeteszorg, maaltijdzorg, animatie enz.).
  • door de maandelijkse teamvergaderingen per afdeling heeft de medewerker de mogelijkheid tot inspraak over alles wat de zorgverlening van zijn afdeling aanbelangt en de samenwerking met collega's en ontvangt hij alle informatie uit de diverse werkgroepen
  • door het aanbieden van een jaarlijkse teambuilding en het sponsoren van socio-culturele activiteiten worden de medewerkers aangemoedigd om elkaar op een andere wijze te leren kennen en wordt de groepsdynamica bevorderd
  • een overzicht van de arbeidsvoorwaarden vind je in het Arbeidsreglement