Stage / Jobstudent

Beste stagiair(e), jobstudent, 

Het volgen van een stage is een belangrijk onderdeel van iedere opleiding naar een zorgkundig beroep. Het werken als jobstudent is belangrijk om meer ervaring op te doen en voeling te krijgen met de arbeidsmarkt.

De medewerkers van ons woonzorgcentrum zijn bereid zich ten volle in te zetten om je een leerrijke en aangename geactualiseerde, praktijkgerichte stage of werkervaring aan te bieden.

De stage, is een periode waarin het geleerde – de kennis en attitudes, beroeps- technische vaardigheden – onder begeleiding van een interne en externe stagebegeleider in praktijk kan toegepast en ingeoefend worden. 

Aarzel nooit aan hen bijkomende informatie of hulp te vragen !

Eerlijkheid en wederzijds respect zijn, als onderdeel van ieder zorgverlenend beroep, prioritaire grondhoudingen.

Indien je als stagiair(e) of jobstudent geconfronteerd zou worden met situaties die onverwacht zijn en/of vreemd lijken en slechts kunnen begrepen worden binnen één of ander referentiekader of visie, aarzel dan niet om vragen te stellen en bedenkingen te formuleren bij wat je ziet en hoort. Samen zal er getracht worden om deze situaties om te buigen tot leerrijke momenten. 

We hopen dat jullie mede door onze begeleiding en opvang verder uitgroeien tot beroepsbekwame, open en hartelijke mensen met de nodige ervaring, kennis en kunde. 

Voor meer informatie raden wij jullie aan om onze "Onthaalbrochure voor stagiair(e)s en studenten" te lezen.