Zorg voor het interieur

De zorg voor het onderhoud van uw kamer in het woonzorgcentrum gebeurt door onze interieurverzorgsters.             Zij volgen een dagelijks, wekelijks en maandelijks onderhoudsschema en staan samen met een collega in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten van de afdeling. De interieurverzorgster werkt volgens een geïnstrueerde werkmethode.

Tijdens het onderhoud van de kamer zal zij contact leggen met de bewoner en inspelen op zijn of haar wensen en verwachtingen m.b.t. het onderhoud van de kamer.

De interieurverzorgster heeft oog voor de richtlijnen m.b.t. de veiligheid en de hygiëne.